Galleri Skoglunds utställningar bygger på konstnärens önskan

Tidigare utställningar i Galleri Skoglunds regi

Tanken bakom de årliga utställningarna var Gustafs önskemål att visa utställningar som omfattade tio år.  Här ges exempel på utställningar som förekommit i Galleri Skoglund under åren som gått och vad som präglat dessa. Men allra först gjordes en minnesutställning  “Återblickar 50 år”  2004

Galleri Skoglunds första utställning  år 2005 började  med  “Figurer och former” på 60-talet. Intressant eftersom detta måleri speglade den påverkan Torsten Renqvist på Valands Konstskola i Göteborg hade haft på Gustafs måleri. Ett konkret och abstrakt måleri präglade utställningen.

”Figurer och former från 60-talet” 2005

Följande  år visade Galleri Skoglund “Kompositioner från 70-talet “. I detta måleri hade Gustaf en starkt stegrad färgskala i ett abstrakt måleri, men nu med större anknytning till ett levande landskap.

”Kompositioner från 70-talet” 2006

2007 visas 80-tals måleriet. Landskapen får nu en framträdande roll i ett nyanserat färgval i grå och gröna toner.

Halmstad ”Årstider från 80-talet” 2007

Nästa år är det ” Naturtolkningar från 90-talet” Här känner man att naturupplevelserna är viktiga för Gustaf. Här finns källmåleriet från Småland, forsar och fall, och  Simlångsdalens höstfärger.

”Naturtolkningar från 90-talet” 2008

Nu är vi framme vid år 2000 och dess måleri. Här är Gustaf inspirerad av Vilhelm Mobergs roman från 1942  “Brudarnas källa”. För första gången i sitt liv målar han en serie kvinnofigurer i ett landskap med en källa. Han påpekade att det var en parentes i hans liv. Han hade nämligen tyckt tidigare att mänskliga figurer i  hans landskap störde bilden.  På något sätt lyckades han förandliga figurerna så de smälte in i den miljö de besökte. I dessa målningar finns både romantik och skräckfigurer i anslutning till källorna som brudarna ville bada i för att rena sig.

”Brudarnas Saga och källans sång” 2009

Nu hade jag gått igenom 50 år av Gustafs måleri i tio-års perioder. Beslöt mig för att göra en utställning om hans teckningar, och skisser vilka aldrig visats tidigare. Fick låna en del från Laholms teckningsmuseum och hade en hel del själv. Utställningarna ägde rum 2011 och 2012

”Teckningar – Skisser – Måleri ” 2011, 2012

Nästa utställning visar “Söndrumsmåleri under ett halvsekel” år 2013. Således 50 års måleri med bilder från Söndrum. Stenbrott, havsmotiv, kustnära  motiv med flera.

”Motpoler abstrakt-romantik” 2014

Nu gällde det att hitta spännande infallsvinklar på kommande utställningar! Temat blev “Motpoler abstrakt- romantik”  Tyckte det var intressant att det mest abstrakta måleriet skulle få gå i närkamp med Gustafs  målningar präglade av romantik. Många intressanta diskussioner uppstod. Året var 2014.

 ” Expressiv konkretism-naturromantik”  2015  och  2016

Så följer ännu en utmaning! Titeln blev “Expressiv konkretism- naturromantik” Det ytterst konkreta måleriet från början på 60 -talet saknade all förankring i verkligheten. Färg och form dominerade hälften av objekten men också starkt abstraherade landskap. Naturromantiska bilder från sent 90 tal med upplevda stämningar, de sista bilderna med ljuset, och de med de mörka fåglarna som strävade ner mot jorden präglade denna utställning.

Andra utställningar som Galleri Skoglund har medverkat i är:

Art Nordic 2008  17-20 april  på Svenska Mässan , Göteborg

Konstmässa: Art Nordic 2007 1-3 juni i Kungsbacka

Galleri Källan, Skanör 2004

Konstarkivet (Retrospektiv), Värnamo 2003