Konstnär Gustaf Skoglund berättar om sina tankar

Konstnär Gustaf Skoglund berättar

“Åren närmast efter Valand återspeglar en kaotisk bildsyn med idéer och innovationer. Bildbyggnad och bildfunktion har ingått i den grundsyn som följt mig genom åren. Tidigt läste jag konstlitteratur. Detta gav en mental stabilitet, utan att begränsa min frihet. Jag hade någon slags bas att utgå ifrån i bildens ofrånkomliga kontakt med åskådaren. Översättningar skickar signaler. Jag konstnär Gustaf Skoglund måste vara åskådare till mina egna verk.”

Hur skall man kunna förmedla sina tankar genom måleri?

Bakom en yta, ett slags yttre rum, söker jag en visionär bild. Vädjande till en hos oss alla inneboende dragning till den mystiska, det obegripbara. Här tror jag på konstens fundamentala betydelse. Att föra åskådaren in på ett andligt plan. Hänförelse! Någon har skrivit ”Skapandets mysterium är en process som förnuftet inte har kontroll över, där verkar slumpen, intutionen och det undermedvetna. Att få denna process att samverka med en logisk styrning mot trovärdighet i förhållande till det avbildade är en evig konstnärlig kamp”

/ Konstnär Gustsf Skoglund

Gustaf Skoglund