G Skoglund blir erkänd konstnär i Halmstad

En ny Halmstadkonstnär

Konstnär G Skoglund har sedan 1954 till 2003 bott och på heltid arbetat som utövande konstnär i Söndrum , Halmstad. Han tillhörde generationen unga konstnärer närmast under Halmstadgruppen. Hans första utställning på Halmstads gamla Stadsbibliotek 1954 rönte stort intresse. Han fick bra kritik och träffade där både medlemmar ur Halmstadgruppen, x-et och de då unga konstnärerna som han blev god vän med och samarbetade med under alla år. Hans debut på jurybedömda “Höstsalongen” sker 1955 på Hallands Muséum.

G Skoglund går på Valands Konstskola

Gustaf söker 1956 till “Valands Konstskola” i Göteborg med fem oljemålningar. Torsten Renqvist är lärare och Gustaf kom in på utbildningen. Hans måleri förändras radikalt under denna period. Från att ha ett måleri med nedtonade jordfärger exploderar han i färg och form som man kan se i hans 60 och 70-tals måleri. 1958 söker han till Liljevalchs jurybedömda vårsalong och är sedan med där mellan 1958-1968. Speciellt lärorikt var Torsten Renqvists undervisning i konsten att blanda färg. Sin första Stockholmsutställning gjorde Gustaf 1969 i Gamla stan. Vid en utställning på Rådhuset i Halmstad hade Gustaf med några saker från 1967. En herre från Stockholm inbjöd då honom att ställa ut i ett galleri som han arbetade för. 1998 hade Gustaf en separatutställning på Mjellby Konstgård. Nuvarande Halmstadgruppens Muséum.

Under 1950-talet bildades “Konstnärsklubben” i Halmstad för att den unga generationen under Halmstadgruppen skulle samarbeta och utbyta erfarenheter. Den fastställdes  1962 officiellt med stadgar. Gustaf har ingått i denna från början. Kollegan Olle Agnell och Gustaf arbetade för att få en konsthall. Genom deras arbete med kommunen öppnades senare “Stadsgalleriet” på Storgatan med bland annat årliga  julutställningar av konstnärsklubbens medlemmar. Samarbetet utmynnade  så småningom med ateljeutställningar årligen under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Läs mer om Gustafs barn- och ungdomstid