Gustafs måleri och utveckling under 50 år

Gustafs  har aldrig varit någon turistmålare. Naturens betydelse för oss människor präglade hans måleri under de första och sista åren av hans liv. Han myntade uttrycket ”Motbilder mot hotbilder”. Ett kortare mellanspel efter utbildningen på Valands Konstskola i Göteborg för Torsten Renqvist visade på ett konkret måleri . Ingen anknytning till något föreställande utan enbart bildbyggande med färg och form. Exempel  på detta visar en del målningar från  60-talet. Detta måleri blev mycket uppmärksammat och har fortfarande sina beundrare. Så småningom förändras bilderna till färgstarka abstraherade landskap på 70-talet. På senare tid främst 90-talet präglas bilderna av djupt känsliga stämningar där korta aforismer ibland bifogades verken. Gustaf målade aldrig av några landskap. Han eftersträvade en arkitektur i sina bilder efter klassiska ideal när det gäller färg och form. Dock inspirerat av naturen. En själens  återspegling

Från källa till hav

Gustaf präglades av en småländsk källkultur där han vävde in myter och skrönor i sina bilder. I ” Värend och Virdarna” av Hylten-Cavallius hade han läst om den gamla folktron. På 1970-talet bildades ”Akademin för de friska källorna” som idag har förgreningar över hela Sverige. Initiativtagare var Stig Tornehed från Växjö, Gert Knutsson från KTH i Stockholm och geologen Jan de Geer. Gustaf blev kallad som en av de fyra  första ledamöterna i den nybildade akademin. Stig Tornehed skriver i katalogen till Gustafs separatutställning på Mjellby Konstgård 1998. Jag citerar: ” Med nyckelharpans hjälp höll han sin ”installationsföreläsning” vid Barnabrunnarna långt inne i en skog i Ödetofta by i Tolgs socken. Där uppstod en förtätad stämning som bara kan uppstå vid en källa, som i sitt djup förvandlar verklighetens omgivning och den speglande himlen till en närmast abstrakt värld. Det är denna som med stor gripenhet upplevs i Gustafs käll – och vatten-målningar. I källans djup, i det underjordiska, har han funnit det överjordiska.”

Gustaf spelar nyckelharpa vid ”Barnabrunnarna”

”Akademin för de friska källorna” hade en konferens på KTH i Stockholm år 2000. Gustaf medverkade med en föreläsning om källornas betydelse för hans måleri. Han ställde ut en svit med ”Brudar” med tillhörande källmotiv. Dessa bilder var inspirerade av Vilhelm Mobergs bok ”Brudarnas källa.”

Det är midsommar och bruden går till källan för att rena sig.

Gustaf donerade konstverket ”Tydornas källa” till Växjö universitet 5 oktober år 2000 vid en invigning efter en stor ombyggnad. Konstverket placerades på Biblioteket där. Se filmavsnitt!

Stenhuggeriet- havslandskapet

Hur har då Gustaf hanterat det kustnära landskapet i Stenhuggeriet? Med stor inlevelse har han studerat de vattenfyllda stenbrotten. Det finns både abstraherade bilder och mera naturnära sådana. Han har fascinerats av stenhuggarnas hårda slit och spåren med de mångfasetterade stenväggarnas reflekterande ytor som speglar sig i vattnet nedanför. Även av naturens försök till grönskande liv mellan bergsskrevorna. Ett exempel är”Brutet berg” olja  1997

”Berget mötte hårda män
med borrstål krut och mejsel, tog de sitt levebröd. När de slutat klädde berget om sig och speglade sig i ett djupt vatten”

Havsmotiven skildrar olika sinnesstämningar alltifrån vemod till längtan och stormutbrott. ” I Havsljus” olja 1998 skildras ljuset.

” En dimma drog över havet fångade ljuset och morgonen blev pärlemor”

Ett annat exempel är  ”Aftonmoln” olja 1996

” Fjärran ljus speglar sig hav möter strand föder längtan”
”Stormigt hav” olja 1998

Det halländska landskapet bjuder på mer. I  Simlångsdalen kunde Gustaf sitta vid en gammal otillgänglig skvaltkvarn. Han inväntade skymningen i ett landskap med skuggor och vatten tills han blev mörkrädd för att få idéer. Eller stimulerades han av glödande höstfärger då trädkronor speglade sig i skimrande vatten.

För en konstnär med öppet sinne och en vilja att hela livet nyfiket söka skapa en uttrycksfull bild och förnya sig över tid är ingenting omöjligt.  Sådan var Gustaf och han bildspråk är unikt!