Referenser i bokverk

Källor i Sverige, Källakademin 2006

KONST PÅ SÖDRA 2003

KONSTLIV I HALLAND 2003

LANDEN KRING SJÖARNA,
Kronobergsboken 1999-2000,
Konstnärer i Väst 1992
Offentlig konst i Kronoberg 1991
Natur och Kulturs konstnärslexikon 1991

Konstnärer i Väst-Sverige del 2 1986

“Stilla flyter ån”                                              Foto Ing-Marie Skoglund
Foto: Mymmel Blomberg

Ur Konstliv Halland 2003

I Gustaf Skoglunds ateljé blir vi stående länge framför en målning med den poetiska titeln ”Stilla flyter ån”. Tänk att ett enkelt motiv av rinnande vatten och genomlyst grönska kan bli en så stark upplevelse…
text: Anna Pia Åhslund

GUSTAF SKOGLUND ÄR I HÖG GRAD en färgkonstnär. Med sensibel pensel målar han, ofta massor av små, små färgpunkter, och suggererar fram en nyansrik och genomlyst naturstämning. Själv talar Gustaf om färgen som musiken i en bild, medan den underliggande formen gömmer på berättelsen – det han vill ha sagt.
– Arkitekturen och formen är det bäriga i en bild. Man måste måla en bild på samma sätt som man bygger ett hus. Man kan inte börja med taket, utan måste börja med att gräva ner sig! Gustaf skrattar lite i mjugg åt sin egen liknelse.

Vad menar han då med att ”gräva ner sig” i en bild, undrar jag aningen förvirrad.

-Jag lägger en stabil grund i min målning genom att teckna, teckna. Det ligger tio skisser bakom den där bilden, säger han, och pekar på den grönskimrande ”Stilla flyter ån”-tavlan.
text: Anna Pia Åhslund